Trädgårdsfakta

Trädgården har en lång historia, och har en prominent plats i många kulturer. Det gör att de kan skilja sig rätt så kraftigt åt. Engelska och japanska trädgårdar, antagligen de mest kända, är mycket olika, och bygger på olika filosofier. Men det är ändå självklart att kalla båda för just ”trädgård”. Det gör att det är rätt så svårt att beskriva trädgårdens historia. Den är helt enkelt alltför vildvuxen, och det är därför bättre att tala om olika typer av trädgårdar.

Engelsk trädgård med utemöbler.

De kanske mest kända typerna av trädgårdar är de Japanska och Engelska. Dessa skiljer sig åt, och i båda fallen finns ett antal olika undergrupper. Japanska stenträdgårdar, eller zenträdgårdar, skapas med tanke på att besökare ska försättas i ett kontemplativt och meditativt sinnelag. Men andra typer av Japanska trädgårdar är till för att vara vackra och tilltalande. Ett vanligt drag när det gäller Japanska trädgårdar är dock att de är kraftigt stiliserade återskapningar av ”riktig” natur.

Engelska trädgårdar fungerar enligt andra principer. Det är en trädgårdsform som uppstod i just England för nära 300 år sedan, och som har kommit att kraftigt influera västerländsk trädgårdskonst. Innan dess var Europeiska trädgårdar välordnade och formbundna, de såg definitivt inte speciellt naturliga ut. Engelsk trädgårdar var i stället kraftigt romantiserade bilder av verklig natur. Romantiken, som uppstod inte långt efteråt, påverkade också. Det var då inte ovanligt att man byggde ruiner, som införlivades i trädgårdarna! Över huvud taget var (och är) det vanligt att olika former av byggnader införlivas som en del i trädgårdarna.

De flesta trädgårdar idag är dock små trädgårdar, som ägs och sköts av privatpersoner. Dessa hämtar då givetvis ofta inspiration från olika trädgårdsstilar, men fungerar vanligtvis enligt principen ”jag gör som jag vill”. Och det är givetvis det enda rätta att göra med sin trädgård. De flesta har varken tid eller resurser att skapa en riktigt klassisk Engelsk eller Japansk trädgård (eller i någon annan känd stil). Trädgårdsskötsel är också något som är en fulltidssysselsättning om man vill uppnå ett perfekt resultat. Och det är något som man vanligtvis måste vänta till pensionen innan man har tid med.